Մաթեմատիկայի պարապմունք

Թեմա՝ Վերհիշում ենք անցածը, ամրապնդում գիտելիքները՝

Առ. 1.
Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

37x(709-5×55)+64.000:(250×8)=16.090
1. 5×55=275
2. 709-275=434
3. 250×8=2000
4. 37×434=16.058
5. 64.000:2000=32
6. 16.058+32=16.090

88x(53×16-48×12)-(7922-1188)=17.202
1. 53×16=848
2. 48×12=576
3. 848-576=272
4. 7922-1188=6734
5. 88×272=23.936
6. 23.936-6734=17.202

Առ. 2.
Հաշվի՛ր անհայտ բաղադրիչները:

*+314=4521 – 4521-314=4207 – 4207+314=4521

*-448=2574 – 2574+448=3022 – 3022-448=2574

Խնդիր 1.

ա) Մրցույթում Լալան վաստակել էր 2 անգամ ավելի միավոր, քան Անժհլան: 267 երբ Անժելան վաստակեց ևս 4 միավոր, նրանք ունեցան հավասար միավոր­ներ: Այժմ քանի միավոր ունի Անժելան:

բ) Սուսանևան ուներ 2 անգամ ավելի կոնֆետ, քան Գոհարը: Երբ մայրիկը Գոհարին տվեց ևս 5 կոնֆետ, նրանք ունեցան հավասար քանակով կոն­ֆետներ: Այժմ քանի՞ կոնֆետ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը:

Առ. 3.
Աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով:

3*35
+405*
272*7
————
**528

*18
+164*
309*5
———
*4*293

Խնդիր 2.

Արան ժամը 7:00-ին Երևանից մեկնեց Ստեփանակերտ: Ճանապարհին 1ժ 25ր կանգ առավ Արփայի ափին և 45ր՝ Գորիսում: Ժամը քանիսին նա հասավ Ստեփանակերտ, եթե անընդմեջ երթևեկությունը տևեց 6ժ 20ր:

Համառոտագրություն
Արա – ժամը 7:00-ին Երևանից Ստեփանակերտ
Արփայի ափ – 1ժ 25ր
Գորիս – 45ր
Անընդմեջ – 6ժ 20ր
—————————————————————
Հասավ տեղ – ?

Լուծում
6ժ 20ր+1ժ 25ր+45ր=7ժ 90ր
7ժ 90ր=8ժ 30ր
7:00+8ժ 30ր=15:30
Պատ.՝ ժամը 15:30-ին

Առ. 3.

2420 թիվը ներկայացրու այնպիսի երկու թվերի գումարի տեսքով, որոնցից առաջինը երկրորդից փոքր լինի 420-ով:

 

Advertisements

Մաթեմատիկայի պարապմունք

Թեմա՝ Տրված թվով կամ անգամ ավելալացում, տրված թվով կամ անգամ փոքրացում, պարագիծ:

Խնդիր 1.

Եռանկյան կողմերից մեկը 82մմ է: Մյուս երկու կողմերն իրար հավասար են և 25-ական միլիմետրով մեծ են առա­ջին կողմից: Գտիր այդ եռանկյան պարագիծը:

Եռանկյուն
Անուն – ABC
Մի կողմ – 82մմ
Մյուս երկու կողմ – հավասար, 25-ական մմ-ով մեծ
Cb – 82սմ
_______________
P – ?

Լուծում
82+25=107մմ
107×2=214մմ
82+214=296մմ
Պատ.՝ 296մմ

Խնդիր 2.

Քառանկյան կողմերից մեկը 45մմ է: Մյուս երեք կողմերից յուրաքանչյուրը 3 անգամ մեծ է այդ կողմից: Գտիր այդ քառանկյան պարագիծը:

Քառանկյուն
Անուն – ABCD
Մի կողմ – 45մմ
Մյուս երեք կողմ – յուրաքանչյուրը 3 անգամ մեծ
Cb – 81սմ
_______________
P – ?

Լուծում
45×3=135մմ
135×3=405մմ
45+405=450մմ
Պատ.՝ 450մմ

Խնդիր 3.

Մայիսին 1կգ վարունգն արժեր 2000 դրամ, իսկ 1կգ լոլիկը`​ 1500 դրամ: Հուլիսին վարունգն էժանացավ 8 անգամ, իսկ լոլիկը` 5 անգամ: Էժանացու­մից հետո որքան կարժենան 3կգ վարունգը և 4կգ լոլիկը միասին:

Լուծում
2000:8=400 դր
400×3=1200 դր
1500:5=300 դր
300×4=1200 դր
Պատ.՝ 1200, 1200 դր

Խնդիր 4.

ա) Ուղղանկյան պարագիծը 300մմ է: Հաշվիր նրա լայնության ու երկարու­թյան գումարը:

բ) Ուղղանկյան պարագիծը 300մմ է: Հաշվիր լայնությունը` գիտենալով, որ երկարությունը 80մմ է:

Լուծում
80×2=160մմ
300-160=140մմ
140:2=70մմ
Պատ.՝ 70մմ

Խնդիր 5.

Գարեգինը գնել էր 12մ պարան, որի համար վճարել էր 2880 դրամ: Որքա՞ն գումար պետք է վճարի Արան այդ պարանից ևս 20մ գնելու համար:

Լուծում
2880:12=240 դր
20+12=32մ
240×32=7680 դր
Պատ.՝ 7680 դր

Խնդիր 6.

Առաջին ավտոբուսում կար 2 անգամ ավելի ուղևոր, քան երկրորդում: Երբ մեկից մյուսը տեղափոխվեց 3 ուղևոր, ավտոբուսներում ուղևորների քանակ­ները հավասարվեցին: Այժմ քանի՞ ուղևոր կա յուրաքանչյուր ավտոբուսում:

Առ. 1.
Բաժանելին 300 է, իսկ քանորդը 25 անգամ փոքր է բաժանելիից: Գտի՛ր բաժանարարը:

Մաթեմատիկայի պարապմունք

Թեմա՝ Անհայտ բաժանելիի գտնելը: Անհայտ արտադրիչի գտնելը: Անհայտ բաժանարարի գտնելը: Տրված թվով կամ անգամ ավելալացում: Տրված թվով կամ անգամ փոքրացում:

Թիվը a-ով մեծացնելու համար նրան պետք է գումարել a: Օրինակ՝ 4 թիվը մեծացնենք 2-ով: 4-ն այն թիվն է, որը պետք է մեծացնել, այսինքն՝ a-ն 2-ն է: Ուրեմն, պետք է 4-ին գումարել 2՝ 4+2=6

1-01.png1-01.png + 1-01.png = 1-01.png1-01.png1-01.png

Անին ուներ 4 խնձոր: Մայրիկը նրան տվեց ևս 2 խնձոր: Քանի՞ խնձոր հիմա ունի Անին:

Լուծում
4+2=6 խնձոր
Պատ.՝ 6 խնձոր

Թիվը m անգամ մեծացնելու համար այն պետք է բազմապատկել m-ով: Օրինակ՝ 3 թիվը մեծացնենք 2 անգամ: 3-ն այն թիվն է, որը պետք է մեծացնել, այսինքն՝ m-ը 2-ն է: Ուրեմն, պետք է 3-ը բազմապատկել 2-ով՝ 3x2=10

1-06.png ×2= 1-06.png1-06.png

3 աթոռն ավելացրին 2 անգամ: Քանի՞ աթոռ ստացանք:

Լուծում
3x2=6 աթոռ
Պատ.՝ 6 աթոռ

Թիվը a-ով փոքրացնելու համար նրանից պետք է հանել a: Օրինակ՝ 6 թիվը փոքրացնենք 2-ով: 6-ը այն թիվն է, որը պետք է փոքրացնել, այսինքն՝ a-ն 2-ն է: Ուրեմն, պետք է 6-ից հանել 2՝ 6-2=4

sweets.png

Սոնան ուներ 6 կոնֆետ: Նա կերավ դրանցից 2-ը: Քանի՞ կոնֆետ մնաց Սոնայի մոտ:

Լուծում
6-2=4 կենֆետ
Պատ՝ 4 կոնֆետ

Թիվը m անգամ փոքրացնելու համար այն պետք է բաժանել m-ի: Օրինակ՝ 8 թիվը փոքրացնենք 4 անգամ: 8-ը այն թիվն է, որը պետք է մեծացնել, այսինքն՝ m-ը 4-ն է: Ուրեմն, պետք է 8-ը բաժանել 4-ի՝ 8:4=2

8.png :  к.png= Screenshot_14.png

8 աստղիկները փոքրացրին 4 անգամ: Քանի՞ աստղիկ դարձավ:

Լուծում
8:4=2 աստղիկ
Պատ.՝ 2 աստղիկ

Առ. 1.
314-ը ավելացրու 45-ով:

Լուծում
314+45=359
Պատ.՝ 359

Առ. 2.
73-ը փոքրացրու 6-ով:

Լուծում
73-6=67
Պատ.՝ 67

Առ. 3.
149 թիվը մեծացրու 11 անգամ:

Լուծում
149×11=1639
Պատ.՝ 1639

Առ. 4.
x մեծությունը մեծացրու 92-ով: Գրիր ստացված արտահայտությունը:

Безымянный.png

Առ. 5.
6 թիվը փոքրացրու y-ով: Գրիր ստացված արտահայտությունը:

klad.jpg

Խնդիր 1.

Մի փաթեթում կա bմ գործվածք, իսկ մյուսում` 14 անգամ ավելի: Որքա՞ն գործվածք կա երկրորդ փաթեթում:

29928_1461916991_65.jpg

Առ. 6.
Գտիր KM հատվածի երկարությունը, եթե հայտնի է, որ այն 14 անգամ մեծ է RT հատվածից, որի երկարությունը 72սմ է:

Լուծում
72×14=1008սմ
Պատ.՝ 1008սմ

Առ. 7.
16-ը փոքրացրու 2 անգամ, ապա ստացված թիվը մեծացրու 1589-ով:

Լուծում
16:2=8
8+1589=1597
Պատ.՝ 1597

Առ. 8.

ա) Ո՞րն է b*13=78 հավասարության անհայտ արտադրիչը:

Հավասարումը՝
b*
13=78
b=78:13
b=6

բ) Գտի՛ր անհայտ բաժանարարը՝ 35:c=5:

գ) Ո՞րն է անհայտ բաժանելին՝ d:50=220:

Advertisements

Մաթեմատիկայի պարապմունք

Թեմա` Կրկնում ենք անցածը

Խնդիր 1.

ա) Հայկուհու և Արմենուհու մտապահած թվերի տարբերությունը 400 է, իսկ գումարը՝ 1000: Ո՞ր թվերն են մտապահել նրանք:

բ) Հայկի ու Արտակի մտապահած թվերի գումարը 500 է: Եթե Հայկի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Արտակի մտապահած թվին ավելացնենք 30, կստանանք հավասար թվեր: Ո՞ր թվերն են մտապահել նրանք:

Լուծում
500:2=250
250+20=270
250-30=220
Պատ.՝ Հայկ – 270, Արտակ – 220

Խնդիր 2.

ա) Մտապահել եմ մի թիվ, այն մեծացրել եմ 708-ով և արդյունքը կրկին մեծացրել 22-ով: Արդյունքում ստացել եմ 2040: Ո՞ր թիվն եմ մտապահել:

Լուծում
2040-22=2018
2018-708=1310
Պատ.՝ 1310

բ) Եթե Արայի մտապահած թիվը փոքրացնենք 54-ով և ստացված թիվը մեծացնենք 154-ով, կստանանք 350: Ո՞ր թիվն է մտապահել Արան:

Լուծում
350-154=196
196+54=250
Պատ.՝ 250

Խնդիր 3.

Ավտոմեքենան առաջին օրն անցավ 240կմ ճանապարհ, որը 3 անգամ ավե­լի էր երկրորդ օրվա անցածից: Որքա՞ն է առաջին և երկրորդ օրվա անցած ճանապարհների տարբերությունը:

Խնդիր 4.

ա) 8մ ժապավենից կարելի է պատրաստել 16 վարդ: Քանի՞ մետր ժապավեն կօգտագործվի 50 այդպիսի վարդ պատ­րաստելու համար:

Լուծում
16:8=2մ
2×50=100մ
Պատ.՝ 100մ

բ) 6 հեծանիվ հավաքելու համար վարպետին անհրաժեշտ է 18 անիվ: Քանի՞ անիվ է պետք այդպիսի 15 հեծանիվ հավա­քելու համար:

Լուծում
18:6=3 անիվ
3×15=45 անիվ
Պատ.՝ 45 անիվ

գ) 45 վարդերից հավասարաչափ պատրաստված էր 9 ծաղկեփունջ: 4 ծաղկեփունջ վաճառելուց հետո քանի՞ վարդ մնաց խանութում:

Լուծում
45:9=5 ծաղիկ
5×4=20 ծաղիկ
45-20=25 ծաղիկ
Պատ.՝ 25 ծաղիկ

Խնդիր 5.

Երկու մեքենայում կար 8տ 800կգ հացահատիկ: Հացահատիկի քանակները հավասարեցնելու նպատակով I մեքենայից 350կգ լցրին II-ի մեջ: Որքա՞ն հացահատիկ կար մեքենաներից յուրաքանչյուրում:

Խնդիր 6.

Չորս ավտոբուսում կար 96 ուղևոր: Ուղևորների քանակը ավտոբուսներում հավասարեցնելու նպատակով առաջինից երկրորդ տեղափոխվեց 3 ուղևոր, իսկ չորրորդից երրորդ՝ 2 ուղևոր: Նախքան տեղափոխությունը քանի՞ ուղևոր կար յուրաքանչյուր ավտոբուսում:

Լուծում
96:4=24 ուղևոր
24-3=21 ուղևոր
24+3=27 ուղևոր
24-2=22 ուղևոր
24+2=26 ուղևոր
Պատ.՝ 27, 21, 22, 26

Advertisements

Մաթեմատիկայի պարապմունք

Խնդիր 1.

Ընկերոջդ հետ կարդա Անիի առաջարկած խնդիրը, փորձեք հասկանալ քսծման ընթացքը և լուծել նաև մյուս խնդիրը:

Снимок555.PNG

Կան 8 լ և 3 լ տարողությամբ դատարկ ամաններ:
Ինչպես ծորակից վերցնել 1 լ ջուր:

Առ. 2.
Կատարում ենք գործողություններ՝

3900:25=156
3237:13=249
2772:22=126
1776:12=148
3624:24=151
3720:15=248
1170:26=45
8100:15=540
4575:15=305

Առ. 3.
Գրի՛ր գործողություններով:

8459

100-35=65
65-62=3
3+44=47
100-18=82
82-12=70
70-20=50
50×40=2000
2000:20=100

8459.png

 

Advertisements

Մաթեմատիկայի պարապմունք

Թեմա՝ Տրամաբաություն, Արագ լուծվող խնդիրներ:

Խնդիր 1. 

Եղևնու 20 սանտիմետրանոց տնկին ամեն տարի բարձարնում է 20
սանտիմետրով: Տնկելուց քանի՞ տարի հետո եղևնու բարձրությունը կլինի 1մ:

Խնդիր 2.

Յուրաքանչյուր գրիչի հաստությունը 8մմ է: Քանի՞ միլիմետր է նկարում պատկերված
մարմնի բարձրությունը:

Снимок 11

Լուծում
6+5=11
11×8=88
Պատ.՝ 88մմ

Առ. 1.
Գտի՛ր նշանը:

download

Խնդիր 3.

Բժիշկը հիվանդին 7 սրսկում նշանակեց՝ կես ժամ ընդմիջումներով: Որքա՞ն
ժամանակ կպահանջվի բոլոր սրսկումները կատարելու համար:

Առ. 2.
-8*7**
*9*89
————
10019

Advertisements

Poinsettia

 

Описание

E pulcherrima3 ies.jpg     E pulcherrima2 ies.jpg     E pulcherrima ies.jpg
Пуансеттия – это вечнозелёный кустарник, достигает 3 м в высоту. Это один из видов рода Молочай из тропической Мексики и Центральной Америки.

Листья – тёмно-зелёного цвета с зубчатыми краями, достигают в длину 10-15 см.

Цветки – мелкие, желтоватого оттенка, собраны в соцветия. При цветении вокруг цветков образуются ярко-красные прицветники. Выведены сорта с другими оттенками прицветников – жёлтые, розовые и двуцветные.

Цветет – с декабря по февраль.

 

Advertisements