Questions for Now Year

1. What do you want for New Year?
2. Do yow believe in Santa?
3. Whom do you celebrate New Year with?
4. Do you decorate a Christmas tree?

Advertisements

Merry Christmas

Christmas is the greatest festival of Christians. It is celebrated on 25th December every year. Jesus Christ was born on this day. People decorate and illuminate their houses, shops, streets. Christmas tree is deco­rated with lamps and toys and flowers. At night, it looks very beautiful. All the members of the house sit together and sing songs. Children get Christmas gifts . Christmas greetings and beautiful Christ­mas cards are sent to friends and relatives on this occasion. It is a family holiday when everyone is happy.

Christmas Wishes

Bells are ringing and everyone is singing, It’s Christmas! It’s Christmas! Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, May you be blessed this Christmas with peace and love all day! Merry Christmas and a Happy New Year!

May you find more smiles on your face this Christmas than ever before! Wishing you and your family a Merry Christmas and a Happy New Year!

May Santa Claus bring you lots of gifts! May your home be filled with peace and bliss!

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill. And may the year ahead be full of contentment and joy. Have a Merry Christmas.

Wishing you a safe holiday season with the ones you love. Have a Merry Christmas and Happy New Year.

At Christmas play and make good cheer, For Christmas comes but once a year.

I am dreaming of white Christmas, with every Christmas card I write, May your days be Merry and bright, and May all your Christmases be white. Merry Christmas.

My Christmas wish for you, my friend; Is not a simple one; For I wish you hope and joy and peace; Days filled with warmth and sun.

Ճամփորդության դեպի Ա. Իսահակյանի տուն-թանգարան

Հեկտեմբերի 13-ին մենք դասարանով գնացինք Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան: Այնտեղ գնալուց առաջ մենք տեղեկություններ հանեցինք տուն-թանգարանի ու Իսահակյանի մասին: Տուն-թանգարանը հիշեցնում էր Հայկական մատուռի և պատրաստված էր սև տուֆից, որովհետև Իսահակյանը ապրել է Գյումրիում, իսկ այնտեղ տները կառուցված էին սև տուֆից:

Մեր էկսկուրսավարն էր ընկեր Ռուզաննան: Սկզբում գնացինք բանաստեղծի հյուրասենյակ: Այնտեղ կային շատ նկարներ, սեղան, հին հեռուստացույց ու ջեռոցներ, պահարան, պատի վրա կախված էր մի գորգ, որի վրա պատկերված էր Սասունցի Դավիթը: Գորգը բանաաստեղծին նվիրել էր իր նկարիչ ընկերը: Ընկերը հրավիրել էր Իսահակյանին ու Սարյանին իր գործերի ցուցադրությանը, բայց Իսահակյանը հիվանդ էր և եկավ երկու օր հետո: Նա ուշադիր նայում էր գորգին: Եվ իր ընկերը նվիրեց այդ գորգը Իսահակյանին:

Հետո գնացինք բանաստեղծի գրասենյակ: Այնտեղ Իսահակյանի գրասեղանն էր, որի վրա կար մի գիրք, ակնոցները, քար, որը պահում էր գիրքը, որ թերթերը շարժվեն, փետութներ հին գրիչ, թանաքաման, Հունական քարեր, աղջկա ու եղնիկի արձան: Գրասենյակում նաև կային արձանիկներ ու շատ գրքեր, որովհետև բանաստեղծը շատ էր սիրում կկարդալ, բայց ոչ միայն հայերեն, այլ նաև գերմաներնեն, իտալերեն ու ռուսերեն:

Երրորդ սենյակը Իսահակյանի ննջասենյակն էր: Այնտեղ կար մահճակալ, պահարան, բանաստեղծի ննջազգեստը, վերնաշապիկը, գլխարկն ու ձեռնափայտը: Պատից կախված էր մի գորգ ու մի կնոջ նկար, այդ կինը Սոֆին էր՝ Իսահակյանի կինը:

Մեզ ցույց տվեցին Իսահակյանի նկարը Սևանալճի ափին: Նա մտահոգված էր, որովհետև Սևանի ջուրը սկսել էին պակասացնել: Մի անգամ Իսահակյանը հանդիպեց պակասեցնողներին, նրանք ասացին. «Նայիր, թե ինչ լավ այգիներ ենք տնկել»: Բանաստեղծը պատասխանեց. «Իտալիայում մի ձկնորս ինձ պատմություն պատմեց, որը ես ձեզ կպատմեմ: Հին Հռոմում մի չքնաղ, աննման լիճ կար, բայց այդ լճից այնքան ջուր հանեցին, այգիներ տնկեցին, որ լիճը մամռակալեց և դարձավ ճահիճ: Մարդիկ փորձում էին վերականգնել լիճը, բայց չկարողացան: Եվ այդ քաղցրահամ հրաշքը կորեց իզուր տեղը»: Հեղինակներըասացին, որ կկառուցեն թունել՝ Արփայից Սևանալիճ և ջուրը կշատանա:

Անցանք մեր կրթական ծրագրին: Ծրագիրը շատ պարզ էր. սկզբում ներկեցինք Սևանալճի պատկերը, հետո ընտրեցինք նախօրոք թղթից կտրտած ձկների վրա գրեցինք, թե ինչ կուզեինք մեր աշխարհին: Ձկները սոսնձեցինք մեր ներկած Սևանալճի վրա:

Վերջում էլ գնացինք բանաստեղծի մենա սիրած տեղը՝ այգին: Այնտեղ բացի ծաղիկներից ու ծառերից կար նաև նստարան, որտեղ Իսահակյանը սիրում էր նստել և հյուրեր ընդունել:

Ինձ անչափ դուր եկավ հայ բանաստեղծի տուն-թանգարանում: Առաջարկում եմ գնալ այնտեղ և ավելի շատ բան իմանալ Ավետիք Իսահակյանի մասին:

New Year’s Traditions From Around the World

In Denmark they save all of their unused dishes and plates until the 31st of December when they affectionately shatter them against the doors of all their friends and family.

In the Philippines they believe that everything should be round so as to represent coins and bring wealth. Round food, round clothes, as long as it’s round.

In some South American countries wearing colored underwear will determine your fate for the new year. Red underwear means you’ll find love. Gold means wealth, and white means peace.

In Spain, if you can manage to stuff 12 grapes in your mouth at midnight you’ve achieved good luck for the next year.

Today, Italians let their church bells peal, the Swiss beat drums, and the North Americans sound sirens and party horns to bid the old year farewell.

In Scotland, the custom of first-footing is an important part of the celebration of Hogmanay, or New Year’s Eve Day. This practice holds that the first foot to cross a threshold after midnight will predict the next year’s fortune.

Not all New Year’s celebrations take place on December 31. The Jewish New Year, called Rosh Hashanah, is in September. During this two-day holiday, families celebrate tradition through food and prayer services. A traditional celebration will almost always include slices of apple dipped in honey, a symbol of a sweet new year. This is the first of the High Holy Days.

New Year on the island of Bali is celebrated in March. If you’re looking for a place to relax and unwind, join in on the 12-hour dedicated silence and meditation that sweeps across the island.

Romanian Farmers try to communicate with their animals on New Year’s Eve, they believe it will bring good luck.

In England people used to kiss each other. After midnight people join their hands in a circle and say a poem written by Scottish poet Robert Burns  <<Auld Lang Sync>>

In Greece an onion is hang from the front door of the house, as a symbol of rebirth. Parents then wake their children by tapping them on  heads with the onion.

Russians write down a wish burn it and throw it into a champagne glass. Then they must drink it before  12.00.

In Siberia and Russia it is tradition to dive into a frozen lake.

Many Chinese people paint their front door red as a symbol of happiness and good fortune.

Ёлка

Одиноко вырастала
Ёлка стройная в лесу,
Холод смолоду узнала,
Часто видела грозу.
Но, покинув лес родимый,
Ёлка бедная нашла
Уголок гостеприимный
Новой жизнью зацвела.
Вся огнями осветилась,
В серебро вся убралась,
Словно вновь она родилась,
В лучший мир перенеслась.

1. Ответьте на вопросы.

1. Как жила в лесу ёлочка?

Ёлочка жила в лесу одиноко.

2. Что случилось с ней, когда она покинула лес?

Когда она покинула лес, нашла гостеприимный уголок.

3. Как стала выглядеть ёлка?

Ёлка была вся огнями осветилась и серебре.

4. Почему она будто вновь родилась?

Она будто вновь родилась, потому что …

2. Составьте словосочетания с данными словами.
Образец: год – новый год
Ёлка, лес, гроза, огни, игрушки, зима.

Ёлка – зелёная ёлка, лес – густой лес, гроза – сильная граза, огни – яркие огни, игрушки – разные игрушки, зима – холодная зима.

3. Допишите предложения.

1. У ребят скоро начнутся каникулы.
2. Ученики нашего класса готовятся к Рордеству.
3. Они красиво убрали дома.
4. На ёлке много украшений.
5. В гости к ребятам пришли друзья.
6. Дети с Дедом Морозом и Снегурочкой весело встречали Новый год.

4. Спишите, вставьте пропущенные буквы.

1. Наступила зима.
2. Вода в реке замёрзла.
3. Дети побежали к реке.
4. Они катались на санках, играли в снежки.
5. На берегу ребята слепили снеговика.
6. Поздно вечером дети пошли домой.

5. Прочитайте и отгадайте загадки.

Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На Новый год я – главная!
(ёлка)

Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь,
Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь.
(снежинка)

Он живёт совсем немного,
А сейчас ждёт у порога.
Кто в двенадцать к нам войдёт?
Ну конечно Дед мороз.
(Дед мороз)

Ինքնաստուգում 2

Անուն – Լիլիթ, ազգանուն – Ղազարյան, 5-2 դասարան

1. Տրված թվերից ո՞ր թվերն են բնական թվերը:

1.5, 2, 5/2, 87, 10010, 0

2. Երկու թվերից ո՞րն է ավելի փոքր 1245877779 և 8970001452845:

1245877779>8970001452845

3. Ի՞նչ թիվ պետք է լինի *-ի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ հավասարություն:

11x(4+5)=99
4+5=9
99:9=11

4. Կրթահամալիրի ագարակ պետք է տեղափոխել 144 հատ խոտի հակ: Քանի՞ այդպիսի մեքենա է անհրաժեշտ, եթե մեկ մեքենայով տեղափոխվում է 16 հատ հակ:

Լուծում
144:16=9
Պատ.՝ 9 մեքենա

5. Գտեք *-ի փոխարեն գրված թիվը:

*x9=108
108:9=12

6. Փակագծերը տեղադրեք այնպես, որպեսզի ստացվի ճիշտ հավասարություն

6×32+48:(16+8)=194

7. Կատարել մնացորդով բաժանում

69:11=6 (մն. 3)

8. Նշված պատկերներից ո՞րն է հատված:

hd.png

1, 3, 5

9. Հաշվել AB հատվածի երկարությունը, եթե AC=15 սմ, CB=8 սմ:

Լուծում
15-8=7սմ
Պատ.՝ 7սմ

10. Հաշվել արտահայտության արժեքը:

948+2×8-3+277=1238
2×8=16
948+16=964
964-3=961
961+277=1238

11. Նոր ուսումնական տարում Արևելյան դպրոց դիմեցին 36 երեխա: Նրանք հավասարապես բաշխվեցին 4-1, 4-2, 5-1 և 5-2 դասարաններում: Յուրաքանչյուր դասարանում քանի՞ երեխա եղավ, եթե նույն կերպ յուրաքանչյուր 24 սովորղ ունեցող դասարանից այլ դպրոց էր տեղափոխվել 3-ական երեխա:

Լուծում
24-3=21
36:4=9
21+9=30
Պատ.՝ 30 երեխա